Privacyverklaring september me – 24 mei 2018

September Me respecteert de privacy van zijn bezoekers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. September Me zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. In deze privacyverklaring staat omschreven welke gegevens September Me verzamelt en hoe we die gebruiken.

September Me verzamelt gegevens van
* Personen die zich aanmelden voor onze E-mail nieuwsbrief
* Personen die zich aanmelden als Vriend van September Me
* Personen die een ticket hebben gekocht voor een door September Me georganiseerd concert

September Me en de betrokken dataverwerkers hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikken de beschermen tegen verlies, vernietiging of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.

Doel
September Me verzamelt persoonsgegevens van bezoekers voor de volgende doeleinden:
* Om de nieuwsbrief toe sturen aan de mensen die zich hiervoor hebben aangemeld
* Om nieuwe Vrienden een welkomstpakket toe te sturen en te informeren over de Vriendenactiviteiten van September Me
* Om personen die een ticket hebben gekocht voor een door September Me georganiseerd concert te informeren over praktische zaken rondom het concert
* Voor publieksonderzoek

E-mail Nieuwsbrief
Bij inschrijving worden de volgende gegevens bewaard:
Voornaam
Achternaam
E-mail adres
Onder elke e-mail nieuwsbrief staat een afmeldlink

Vrienden van September Me
Bij aanmelding worden de volgende gegevens bewaard:
Voornaam
Achternaam
Adres
E-mail adres

Kopers tickets website
Bij de aanschaf van tickets worden de volgende gegevens bewaard:
Voornaam
Achternaam
Adres
E-mail adres

Publieksonderzoek
Publieksonderzoek vindt plaats onder de bezoekers van concerten van September Me.
De gegevens worden uiterlijk zes maanden na onderzoek verwijderd en niet gebruikt voor marketingdoeleinden van September Me.
Bezoekers Website
Voor het verzamelen van websitestatistieken maakt September Me gebruik van Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van cookies, aan de hand waarvan het websitegebruik van de bezoeker wordt bijgehouden. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan September Me verstrekt. September Me krijgt zo inzicht in hoe de website wordt gebruikt en kan aan de hand daarvan de website en de service aan bezoekers verbeteren. Google kan de verzamelde informatie aan derden geven indien zij daartoe wettelijk verplicht is of als derden informatie namens Google verwerken. Google mag de informatie niet gebruiken voor andere Google-diensten dan Google Analytics.

U kunt een Google Browser Extensie installeren om te voorkomen dat u bij onze en andere websites met Google Analytics wordt gevolgd.

Bewaartermijn
September Me bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is.
Contactgegevens van nieuwsbriefabonnees en de Vrienden van September Me worden bewaard tot het moment dat de persoon zich afmeldt.

Recht op inzage en wijziging van uw gegevens
Uitschrijven of wijzingingen in uw gegevens voor de digitale nieuwsbrief via de afmeldlink onderaan de betreffende e-mail.
Voor alle andere vragen, kunt u een mail sturen naar marketing@september-me.nl

Klacht indienen
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door September Me verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met September Me via marketing@september-me.nl
Wij steven ernaar binnen twee weken een reactie te sturen.

Aanpassen Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen.
De datum bovenaan de pagina geeft aan wanneer de laatste aanpassing is doorgevoerd.

Contactgegevens
September Me
p/a Stichting Internationaal Kamermuziekfestival Amersfoort
Het Welvaren 58
3828 RS Hoogland
marketing@september-me.nl

Nieuwsbrief Website by HOAX Amsterdam