Ooit door Via Berlin

Passe partout
€200

Ooit waren de twee zussen Nancy en Sally een alom geprezen muzikaal duo. Overal ter wereld speelden zij voor bomvolle zalen. Nu zijn zij oud. De roem is vervlogen. Het geld is op.

In hun steeds kleiner wordende wereld vinden de zussen humor, troost en zorg bij elkaar. Maar wanneer geheugen, rede en zindelijkheid een van hen in de steek beginnen te laten, komt hun relatie sterk onder druk te staan.

Nancy lijkt verloren in een mist van vergetelheid. De spullen in huis, het gevoel voor tijd en haar herinneringen raakt ze langzaam kwijt. Totdat ze ook haar zus niet meer kan vinden. De briefjes die overal in het huis hangen, zeggen haar niets. Flarden uit het verleden roepen nog meer vragen op. Zo goed en zo kwaad als het gaat probeert zij zich in haar eentje te redden in een wereld die niet meer van haar blijkt te zijn.

De jonge theatermakers van Via Berlin kruipen in OOIT in de huid van een veel oudere generatie, een groep die in onze maatschappij in vergetelheid is geraakt. OOIT is een poëtisch muzikaal duet over verval, het verliezen van contact en het verdwalen in eenzaamheid. 

Concept & spel
Dagmar Slagmolen & Rosa Arnold
Regie
Paul van der Laan
Kostuums & Decor
Dieuweke van Reij
Muzikale Dramaturgie
Sytze Pruiksma

Nieuwsbrief Website by HOAX Amsterdam